English
Menu


Blockchain Lab:UM je multidisciplinarna skupina raziskovalcev, razvijalcev in svetovalcev, ki načrtuje, razvija in vrednoti rešitve in storitve, ki temeljijo na tehnologiji veriženja blokov. Naše dejavnosti so usmerjene v spodbujanje in pospeševanje uporabe tehnologije veriženja blokov pri razvoju inovativnih informacijskih rešitev in storitev, ki podpirajo nove poslovne modele.

Naše poslanstvo je pomagati podjetjem pri njihovih pobudah za digitalno preoblikovanje z zagotavljanjem visokokakovostnega, sodobnega in uporabnega znanja, obogatenega z dobrimi razvojnimi in poslovnimi praksami, povezanimi s tehnologijo veriženja blokov.

Blockchain Lab:UM

Dejavnosti

Delavnice

Zagotavljanje prilagojenih enodnevnih ali večdnevnih delavnic / usposabljanj na temo tehnologije veriženja blokov ter razvoj celovitih rešitev v povezavi s pametnimi pogodbami.

Načrtovanje

Strokovna podpora pri načrtovanju in vrednotenju inovativnih poslovnih modelov, temelječih na verigah blokov in pametnih pogodbah.

Presoja

Strokovna podpora pri presoji, odločanju in uvajanju strategije sprejemanja tehnologije veriženja blokov v obstoječe poslovne modele.

Aplikativni projekti

Strokovna podpora pri izvajanju aplikativnih projektov – izvajanje pilotnih rešitev.

Inovativne storitve

Opredelitev in vrednotenje kakovosti inovativnih storitev, ki temeljijo na različnih platformah tehnologije veriženja blokov.

Analiza in izbira

Strokovna podpora pri analizi in izbiri najprimernejših tehnologij in platform tehnologije veriženja blokov za izbrane poslovne modele.

Blockchain Lab:UM

Projekti

EduCTX: Ekosistem za upravljanje digitalnih mikro certifikatov

Ekosistem EduCTX – globalna decentralizirana platforma, katere namen je podeljevanje digitalnih mikro certifikatov zaupanja vrednih institucij. Platforma nudi celovito ter enovito digitalno okolje za upravljanje, dodeljevanje in predstavitev certifikatov za posameznike in izobraževalne institucije ter druge potencialne interesne skupine, kot so podjetja ter izobraževalne institucije in organizacije. Hkrati bo omogočila razvoj lastnih digitalnih storitev, ki organizacijam ponujajo možnost avtomatiziranega ovrednotenja veščin in znanj posameznikov. Platforma predstavlja osnovo iniciative EduCTX (www.eductx.org), ki si prizadeva, da bi različne interesne skupine združile moči in ustvarile globalno učinkovito, poenostavljeno in vsestransko okolje z namenom izogibanja jezikovnim in administrativnim oviram.
Razvoj na platformi Ethereum z uporabo pametnih pogodb - Alfa verzija platforme EduCTX dostopna na platform.eductx.org

IOT & IOTA

Vzpostavljanje IOTA zasebnega omrežja ter zbiranje realnočasovnih senzorskih podatkov (temperatura, vlaga, svetlost itd.) iz delovnega okolja ter pošiljanje teh v IOTA tangle oz. IOTA MAM Channel ter analitično prikazovanje podatkov iz IOTA omrežja.

Hyperledger ogrodja

Izvajanje pilotnih testov na Hyperledger ogrodjih: Fabric, Iroha in Burrow

H2020 Concordia – Cyber Security Competence for Research and Innovation

Partnerji pri H2020 Concordia projektu, kjer izvajamo raziskave na področju varnosti tehnologije veriženja blokov

SmartInsurTech

PKP 2018 (Po kreativni poti do znanja 2017-2020) – "SmartInsurTech – Pametne pogodbe, temelječe na verigah blokov v poslovnih procesih". Namen projekta je predlagati inovativne rešitve, ki bodo temeljile na pametnih pogodbah in verigah blokov ter s tem približati uporabo takšnih rešitev na področju zavarovalništva. Uporaba le-teh omogoča odstranjevanje posrednikov ali nepotrebno ročno delo ter avtomatizirano, transparentno in pohitreno izvajanje poslovnih procesov, ki organizacijam in posameznikom zmanjšuje stroške in jih postavlja v korak s časom. V sklopu projekta bo izvedena analiza izbranih poslovnih procesov v zavarovalništvu in identificirani tisti, ki so najboljši kandidat za prenos na pametne pogodbe in verige blokov. Na osnovi rezultatov analize bo izveden prototipni razvoj na pametnih pogodbah temelječe zavarovalniške storitve in eksperimentalni preizkus inovativne rešitve ter na osnovi rezultatov izdelane smernice za izbiro poslovnih procesov v zavarovalništvu, ki so primerni za prenos na pametne pogodbe ter tudi smernice za razvoj takšnih rešitev.


ECTA

Ekipa Blockchain Lab:UM svetuje pri presoji, odločanju in uvajanju rešitve ECTA (ecta.io), ki bo temeljila na konceptih tehnologije veriženja blokov. Sodeluje pri implementaciji pametne pogodbe, ki bo omogočila zbiranje zagonskih sredstev (ICO) za izvedbo projekta. Prav tako nudi pomoč pri zagotavljanju informacijske varnosti pri zasnovi in razvoju.

Blockchain Lab:UM

Znanstvene objave

Patenti

 • Metoda in naprava za shranjevanje, nadzor nad vpogledom in pridobitev podatkov iz trajno nespremenljive porazdeljene in decentralizirane shrambe (Slovenska patentna prijava št. P-201900098, Evropska patentna prijava - 19177499.1)

Strokovne objave

 • TURKANOVIĆ, Muhamed, HÖLBL, Marko, KOŠIČ, Kristjan, HERIČKO, Marjan, KAMIŠALIĆ, Aida. EDUCTX: PLATFORMA ZA DIGITALNE MIKRO CERTIFIKATE, TEMELJEČA NA TEHNOLOGIJI VERIŽENJA BLOKOV. Informatika v javni upravi 2017, Brdo pri Kranju, december 2017.
 • HÖLBL, Marko, Blaž PODGORELEC. VARNOSTNE RANLJIVOSTI PAMETNIH POGODB PLATFORME ETHEREUM. OTS 2018, Maribor, junij 2018.
 • REK Patrik, PODGORELEC Blaž, HRGAREK Luka, TURKANOVIĆ Muhamed. API KOT STIČIŠČE ANGULAR OBLIČJA IN NA PAMETNIH POGODBAH TEMELJEČEGA ZALEDJA. OTS 2018, Maribor, junij 2018.
 • PODGORELEC Blaž, TURKANOVIĆ Muhamed. IMPLEMENTACIJA NADGRADLJIVOSTI IN ZAMENLJIVOSTI PAMETNIH POGODB NA PLATFORMI ETHEREUM, OTS 2018, Maribor, junij 2018.
 • KERŠIČ, Vid, TURKANOVIĆ, Muhamed, UPORABA PLATFORME IOTA ZA ZBIRANJE IOT PODATKOV, OTS 2019, Maribor, junij 2019.
 • PODGORELEC, Blaž, REK, Patrik, STREHAR, Miha, TURKANOVIĆ, Muhamed, Vzpostavitev konzorcijskega omrežja Ethereum, OTS 2019, Maribor, junij 2019.
 • KAMIŠALIĆ, Aida, TURKANOVIĆ, Muhamed, Možnosti in izzivi uporabe protokola IPFS, OTS 2019,
 • PODGORELEC, Blaž, TURKANOVIĆ, Muhamed, ZKP (Zero-Knowledge Proof) pod drobnogledom, OTS 2019, Maribor, junij 2019.
 • REK, Patrik, TURKANOVIĆ, Muhamed, Orodja za podporo celovitemu razvoju decentraliziranih aplikacij, OTS 2019, Maribor, junij 2019.

Zaključna dela

Blockchain Lab:UM

Delavnice

3-dnevno izobraževanje
»TEHNOLOGIJA VERIŽENJA BLOKOV - Razvoj Pametnih Pogodb In Decentraliziranih Aplikacij S Platformo Ethereum«
Maribor, maj 2018

Delavnica

3-dnevna seminarska delavnica
»TEHNOLOGIJA VERIŽENJA BLOKOV - Razvoj Pametnih Pogodb In Decentraliziranih Aplikacij S Platformo Ethereum«
Maribor, julij 2018

Enodnevna delavnica na konferenci KMO 2018
THE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY – APPLICATION IN THE EDUCATIONAL DOMAIN
Žilina (Slovaška), avgust 2018

Delavnica Delavnica

International Blockchain Autumn School
Blockchain and Smart Contracts - Tehnological, legal and economic aspects
V sklopu European Blockchain Hub
jesen 2018

Jesenska šola 2018
»Blockchain, dApps & Smart contracts«
september in oktober 2018

Blockchain Lab:UM

Predavanja

 • Tehnologija veriženja blokov – miti in resnice. Vabljeno predavanje na DSI 2019, 26. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, april 2019. TURKANOVIĆ, Muhamed,.
 • Big data meets Blockchain: possible outcomes. Vabljeno predavanje na ICBAIT 2018, International conference on big data analytical and intelligent technologies, Madurai Kamaraj University, Madurai, marec 2018.
 • Dan FERI 2017 - Tehnologija veriženja blokov - goljufija ali prihodnost?
 • KMŠ Tech Blockchain 2018 - Razlike med različnimi kripto tehnologijami
 • De Iure-De Facto: Blockchain – Tehnični vidiki blockchain tehnologije
 • PODIM konferenca 2018 - Blockchain Academy Keynotes: Technology
 • HLS2018 - International Healthy Lifestyle Symposium 2018 - Incorporating Blockchain technology into 24alife & healthcare solutions
 • Comtrade MeetUp 2018 - Blockchain, the technology
 • DAAD 2018 - Workshop on Cooperation at Academic Informatics Education across Balkan Countries and Beyond - EduCTX: A decentralized system for managing micro-credentials, based on smart contracts and the Ethereum blockchain platform – 5. september 2018
 • Startup Müsli - Blockchain danes in kje bo čez 10 let – 11. september 2018
 • Akademski humor - Porazdeljeno soglasje v navideznem svetu – 13. september
 • Forum UpBeat Družbene inovacije, 4.-5. december 2018

Blockchain Lab:UM

V medijih

Blockchain Lab:UM

Študentski projekti

Blockchain Lab:UM

Nagrade

eNagrada

Platforma EduCTX prejela eNagrado 2019
EduCTX – digitalna platforma za upravljanje mikrocertifikatov, ki temelji na tehnologiji veriženja blokov, je na 26. konferenci Dnevi slovenske informatike prejela priznanje za najboljši projekt s področja računalništva in informatike.

Blockchain Lab:UM

Platforme, Tehnologije in Ogrodja

Ethereum
IOTA
Hyperledger Fabric
Hyperledger Fabric
Hyperledger Burrow

Blockchain Lab:UM

Ekipa

Ekipa

Širša zasedba Blockchain Lab:UM skupine

Ekipa

Raziskovalci

Razvijalci

Blockchain Lab:UM

Kontakt

Lokacija

Something went wrong. Please try again.
Your message was sent, thank you!

Kontaktni podatki

Kje nas najdete?

UM FERI
Inštitut za informatiko
Koroška cesta 46
2000 Maribor

Telefon

02 220 7351
02 220 7368
02 220 7359